Test-Driven Infrastructure with Puppet

Puppet เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการดูแลระบบ infrastructure เนื่องจากการดูแลระบบหนึ่งๆ เป็นสิ่งที่ยาก ยิ่งถ้ามีหลายๆ เซิฟเวอร์ในระบบนั้นแล้ว แค่การแก้ไขไฟล์ configuration ให้กับเครื่องเซิฟเวอร์แต่ละเครื่องก็สร้างความลำบากให้ชีวิตมากแล้ว การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ package ต่างๆ ของแต่ละเซิฟเวอร์ก็สำคัญ บ่อยครั้งที่เซิฟเวอร์เราล่มเพราะว่าเวอร์ชั่นของ package ไม่ตรงกันก็มี

(more…)

SQS for Asynchronous Tasks and Why It Matters

สำหรับคนที่สงสัยว่า asynchronous task คืออะไร? ว่ากันง่ายๆ เลย มันคืองานที่ไม่จำเป็นต้องทำ ณ เวลานั้น หรือคืองานที่ถูกรันไม่พร้อมกับ process หลัก ส่วน asynchronous task queue ก็คือการที่เรามี queue เพื่อจัดการงานเหล่านั้น มีคอนเซปง่ายๆ ประมาณว่า ถ้าเรามีงานอยู่งานหนึ่ง แต่เราไม่มีเวลาทำเลย เราจะฝากเพื่อนร่วมงานให้ช่วยทำแทนเรา! ในที่นี้เพื่อนเราก็คือ queue ของเรานั่นเอง แลดูเป็นคนขี้เกียจเนอะ 🙂

(more…)