Executive Function Skills: Key to Academic Success

June 1st, 2016
Executive Function Skills: Key to Academic Success

สวัสดีครับ เดือนที่ผ่านมาผมได้รับภารกิจจาก performance review กับพี่แยมพี่เก๋ให้ไปอ่านเกี่ยวกับ Executive Function skills มันก็ดูเป็นเรื่องน่าสนใจที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ บทความแรกนี้จะอธิบายว่า Executive Function skills คืออะไรและมีอะไรบ้าง ตัวต้นฉบับมาจาก Beyond BookSmart เป็นบริษัทที่โค้ชเกี่ยวกับการศึกษา (academic coaching)

Executive Function skills เป็นทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเองที่จะช่วยให้ไปถึงเป้าหมาย คนที่ศึกษาจะต้องสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ เช่น อารมณ์ของตัวเอง, สมาธิ, การจัดการวางแผนเวลากับงาน ดูผลที่ได้และเอามาปรับปรุงเทคนิคตามสถานการณ์ Executive Function skills มีความต้องการมากขึ้นในโรงเรียนทุกปีเพื่อความสำเร็จในการศึกษา เด็กที่เป็นสมาธิสั้น (ADHD) ก็จะมีความท้าทายในการเรียนรู้ในเรื่องนี้

เมื่อเด็กนักเรียนเข้ามัธยม ส่วนใหญ่จะถูกคาดหวังพัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับ Executive Function skills แต่ทักษะชีวิตที่สำคัญเหล่านี้มักไม่ได้มีสอนตอนประถมหรือช่วงม.ต้น แต่สุดท้ายด้วยการชี้แนะที่ถูกทาง เด็กเหล่านั้นก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการเวลาของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการความคิดของตนเองและสิ่งต่างๆ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีความสุขุมคัมภีรภาพ และดูผลลัพธ์ว่าอะไรที่ใช้ได้ อะไรที่ใช้ไม่ได้เพื่อที่จะปรับปรุงกลยุทธ์สำหรับความท้าทายในโรงเรียนและในชีวิตต่อไป สรุป นักเรียนจะต้องมีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับ Executive Function skills เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ และทำให้ผลการเรียนดีอย่างยั่งยืน

Executive Function skills มีทักษะดังนี้

  • การบริหารจัดการเวลา
  • การจัดการความคิดและองค์ประกอบต่างๆ
  • การมีสมาธิจดจ่อ
  • การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญ
  • การเริ่มต้นลงมือทำ
  • การอยู่ในเส้นทางที่ได้กำหนดไว้
  • การจำได้ว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่
  • การแก้ปัญหา
  • การสะท้อนพฤติกรรมในอดีตและผลลัพธ์
  • การจัดการอารมณ์ความรู้สึก

หมายความว่าขนาดเด็กนักเรียนยังต้องมีทักษะพวกนี้ ละพวกเราผู้ใหญ่ก็น่าลองดูเหมือนกันว่ายังมีตรงไหนที่พัฒนาได้บ้าง เจอกันอีกทีในบทความหน้าเกี่ยวกับการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญครับผม

credit: http://www.beyondbooksmart.com/executive-function-skills-key-to-academic-success