Docker Image สร้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

การสร้าง Docker image ให้มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามทั้งในขั้นตอนของ development และ deployment ของระบบ ให้มีประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างไร? ในทีนี้หมายถึงการทำให้ขนาดของ image เล็ก เคลื่อนย้ายไปมาได้ง่าย ง่ายต่อการจัดการ สามารถสร้าง (build) ได้เร็ว ตัว image ที่ได้มามีความสมบูรณ์ service ที่อยู่ข้างในสามารถรันได้อย่างไม่มีปัญหา ฯลฯ