การเขียน Git Commit Message

June 16th, 2016

สรุปมาจากบทความ How to Write a Git Commit Message ของ Chris Beams นะครับ ตามไปอ่านฉบับเต็มๆ กันได้

การเขียน commit message นั้นสำคัญมาก เพราะว่ามันเป็นอีกช่องทางการสื่อสารหนึ่งระหว่างโปรแกรมเมอร์ด้วยกัน และยังเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการบอก context ของการแก้โค้ดนั้นๆ อีกด้วย การเขียน commit message นั้น ควรจะเป็นข้อตกลงของทีม เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับ

Peter Hutterer หนึ่งใน senior software engineer บริษัท Red Hat ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

Re-establishing the context of a piece of code is wasteful.