Docker มาใช้กับ Django Web Framework ได้อย่างไร?

ช่วงนี้ที่ Pronto ได้นำเอา Docker เข้ามาใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ประเด็นคือเราก็อยากให้คนอื่นใช้เป็นด้วย! เลยมาเขียนบทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการหยิบเอาเทคโนโลยีสุดฮิตอย่าง Docker มาใช้กับ Django Web Framework ว่าเราเริ่มต้นสร้างกันอย่างไร รวมไปถึงการนำเอา Nginx มาเป็น Web server และ PostgreSQL มาเป็นฐานข้อมูล จับทั้ง 3 มาประสานพลังกันโดยใช้ Docker Compose ซึ่งหวังว่าถ้าได้อ่านแล้วจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโปรเจคอื่นๆ กันได้ หรืออย่างน้อยได้ลองเล่นดูเนอะ 🙂