สร้าง Search ของตัวเองด้วยฟิลเตอร์ posts_results

ได้โจทย์มาว่าเราจะต้องหาทางทำให้เราสามารถสร้าง Search ของเราเองได้ใน WordPress ความยากจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะเอาผลลัพธ์ที่เราได้จากการ Search ไปแทรกก่อนที่ WordPress จะเอาผลลัพธ์นั้นไปแสดงผล

ตอนแรกนึกถึงฟิลเตอร์ pre_get_posts แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้ เพราะว่า ฟิลเตอร์นี้เอาไว้ใช้ปรับแก้ตัว Query ของเรา ก่อนที่ WordPress จะเอา Query ไปประมวลผลจริงๆ ซึ่งผลลัพธ์จากการ Search สุดท้ายที่เราได้ มันก็จะมาจาก WordPress อยู่ดี