ใช้ Python ต่อฐานข้อมูล PostgreSQL

สมัยนี้เรามี framework หลายๆ ตัวที่ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้โดยง่าย แต่ว่าก็อาจจะมีบางงานที่เราไม่อยากที่ต้องไปสร้างโปรเจคโดยใช้ framework นั้นๆ เราอยากจะแค่เขียนสคริปต่อกับฐานข้อมูลได้แบบเร็วๆ บทความนี้จะมาลองเขียน Python ต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แบบง่ายๆ กัน