ใช้ Python ต่อฐานข้อมูล PostgreSQL

สมัยนี้เรามี framework หลายๆ ตัวที่ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้โดยง่าย แต่ว่าก็อาจจะมีบางงานที่เราไม่อยากที่ต้องไปสร้างโปรเจคโดยใช้ framework นั้นๆ เราอยากจะแค่เขียนสคริปต่อกับฐานข้อมูลได้แบบเร็วๆ บทความนี้จะมาลองเขียน Python ต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL แบบง่ายๆ กัน

Short-circuit Evaluation in Python

เคยเห็นโค้ด Python แบบนี้ไหมฮะ

“abc” or 1 # มันจะ return “abc”
“abc” or 0 # มันก็จะ return “abc”

อันนี้มันมี 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ implicit type conversion กับ short-circuit evaluation
Implicit type conversion ใน Python 0, ‘’, None เทียบเท่า False ส่วนตัวอื่นเทียบเทียบเท่า True
ต่อไปมาดูเรื่องของ short-circuit evaluation กัน