ใช้ Tableau ดึงข้อมูลบน S3 ผ่าน Amazon Athena

Amazon Athena เป็น query service ที่เราสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เราเก็บอยู่ใน S3 และเขียน SQL เพื่อดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์ได้ ความดีงามของ service นี้คือ service นี้เป็น serverless ครับ เราไม่ต้องนั่งจัดการ infrastructure ให้เปลืองเงินเล่น เราจ่ายแค่เฉพาะตอนเรา query ข้อมูลเท่านั้น ราคาก็แค่ $5 ต่อ 1 TB ความดีงามอีกอย่างที่จะมากล่าวถึงในบทความนี้ นั่นก็คือ Athena มีตัว connector ที่ทำให้เราสามารถใช้ Tableau (ตั้งแต่เวอร์ชั่น 10.3 ขึ้นไป) ดึงข้อมูลจาก Athena ได้!

(more…)