SQS for Asynchronous Tasks and Why It Matters

สำหรับคนที่สงสัยว่า asynchronous task คืออะไร? ว่ากันง่ายๆ เลย มันคืองานที่ไม่จำเป็นต้องทำ ณ เวลานั้น หรือคืองานที่ถูกรันไม่พร้อมกับ process หลัก ส่วน asynchronous task queue ก็คือการที่เรามี queue เพื่อจัดการงานเหล่านั้น มีคอนเซปง่ายๆ ประมาณว่า ถ้าเรามีงานอยู่งานหนึ่ง แต่เราไม่มีเวลาทำเลย เราจะฝากเพื่อนร่วมงานให้ช่วยทำแทนเรา! ในที่นี้เพื่อนเราก็คือ queue ของเรานั่นเอง แลดูเป็นคนขี้เกียจเนอะ 🙂

(more…)