ใช้ gravatar ใน WordPress

July 6th, 2016

ง่ายมาก ใช้คำสั่ง

get_avatar($email, $size, $default, $alt)

ถ้าอยากเพิ่ม class ให้มัน เช่น เพื่อให้มัน work กับ bootstrap ให้ทำ add_filter ตาม code ด้านล่าง เพราะคำสั่ง get_avatar ไม่มีให้เพิ่ม option เกี่ยวกับ class

add_filter('get_avatar','change_avatar_css');
function change_avatar_css($class) {
$class = str_replace("class='avatar", "itemprop='image' class='img-responsive img-circle ", $class) ;
return $class;
}

สมัคร gravatar ที่ gravatar.com