Docker มาใช้กับ Django Web Framework ได้อย่างไร?

Docker มาใช้กับ Django Web Framework ได้อย่างไร?

ช่วงนี้ที่ Pronto ได้นำเอา Docker เข้ามาใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ประเด็นคือเราก็อยากให้คนอื่นใช้เป็นด้วย! เลยมาเขียนบทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการหยิบเอาเทคโนโลยีสุดฮิตอย่าง Docker มาใช้กับ Django Web Framework ว่าเราเริ่มต้นสร้างกันอย่างไร รวมไปถึงการนำเอา Nginx มาเป็น Web server และ PostgreSQL มาเป็นฐานข้อมูล จับทั้ง 3 มาประสานพลังกันโดยใช้ Docker Compose ซึ่งหวังว่าถ้าได้อ่านแล้วจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโปรเจคอื่นๆ กันได้ หรืออย่างน้อยได้ลองเล่นดูเนอะ 🙂